Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice

STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich, ZINK, Vojtěch a STÁDNÍK, Luděk. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science, 2014, roč. 2014(2), s. 1-7. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14129.pdf
Abstrakt

„Bylo uskutečněno šetření v 77 chovech českého strakatého skotu (C) a 59 chovech holštýnského skotu (H). Jedním z cílů byl popis individuálního způsobů ustájení telat. Telata byla od krav oddělena do 12 hod po narození v 87,5 % všech chovů. Individuální ustájení preferovalo 96,7 % všech chovů, nejčastěji venkovní individuální boxy (74,3 %). Vazné
ustájení nebylo používáno v žádném z hodnocených chovů. Technologie byly v ČR umístěny nejčastěji na volném prostranství (54,6 %), pod přístřešky (34,8 %) a ve stájích pro dojnice a telata (10,6 %). V C chovech byla v porovnání s H chovy telata 5,5 krát častěji ustájena ve stájích pro dojnice nebo telata než pod přístřešky (p=0,0409). Nejrozšířenějším materiálem individuálního ustájení byly plast (63,1 %) a dřevo (29,0 %). Kotce a boxy byly v 80,9%
umístěny na zpevněné ploše (beton, asfalt). Podestýlka byla telatům měněna v průběhu odchovu pouze v 5,5 % chovů. Doba individuálního ustájení telat (medián) činila 57 dní (C chovy 56 dní, H chovy 60 dní). Tento rozdíl však nebyl signifikantní (p=0,171). Technologie staré do 5 let byly v 49,6 % všech chovů a nad 15 let jen v 8,1 % všech chovů.
Úroveň individuálního ustájení telat v ČR je na velmi dobré úrovni a je srovnatelná s chovatelsky vyspělými státy

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat