Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech prasat. Náš chov, 2020, roč. 80(12), s. 61-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20181.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu rizikových faktorů biosekurity přenosu infekce Afrického moru prasat z populace černé zvěře a jejího následného šíření v chovech prasat. Byly vytipovány kritické body, které mají vliv na průnik viru Afrického moru prasat do chovů prasat a jeho šíření po farmě včetně návrhu preventivních opatření.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat