Analýza stavu populace původních valašských ovcí v České republice

MILERSKI, Michal. Analýza stavu populace původních valašských ovcí v České republice. Acta fytotechnica et zootechnica, 2010, roč. 13(mimoriadne číslo), s. 93-96. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10198.pdf
Abstrakt

Populace valašských ovcí čítala v roce 2009 celkem 301 bahnic a 26 beranů. V průběhu let 2001-2009 se pohybovala průměrná plodnost na obahněnou v rozmezí 125,5% až 146,4% a průměrná živá hmotnost jehňat ve věku 100 dní od 17,3 kg do 23,9 kg. Byl zaznamenán mírný negativní genetický trend, pokud se jedná o plodnost na obahněnou a celkový selekční index CPH. Průměrný koeficient příbuzenské plemenitby se v rámci jednotlivých ročníků pohyboval od 0,029 do 0,110. Znatelná část zvířat (6,3%) pochází z úzké příbuzenské plemenitby (Fx ≥0.25). V posledním desetiletí došlo v populaci valašských ovcí ke zvýšení relativní frekvence alely ARR genu odolnosti vůči klusavce a výskytu hrubších sortimentů vlny.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat