Analýza tepelné pohody novorozených jehňat

MALÁ, Gabriela., 2010 Analýza tepelné pohody novorozených jehňat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 47-49. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10241.pdf
Abstrakt

Cílem práce je posouzení vlivu vybraných fyzikálně chemických parametrů bioklimatu (teploty a relativní vlhkosti vzduchu, rychlosti proudění vzduchu) na tepelnou pohodu novorozených jehňat ve dvou různých ovčínech. Teplota a relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu byly měřeny v životní zóně jehňat ve stanovených intervalech (po narození, po prvním sání, 6, 12, 24, 48, 72 hodin po narození). Současně byla sledována rektální a povrchová teplota těla u 71 jehňat. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou analýzy kovariance v programu Statistica. Byly prokázány statisticky významné rozdíly v tepelné pohodě jehňat mezi sledovanými ovčíny. Průměrná povrchová teplota těla jehňat v I. ovčíně byla statisticky významně nižší z důvodů signifikantně většího ochlazování v porovnání s jehňaty v II. ovčíně.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat