Analýza ukazatelů chovného prostředí koz ustájených v objektu pro skladování sena

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz ustájených v objektu pro skladování sena. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2015. Nitra: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, s. 69-75. ISSN 978-80-89216-77-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15126.pdf
Abstrakt

Cílem práce byla analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí koz celoročně ustájených v objektu pro skladování sena. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly zaznamenávány v životní zóně koz v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima) po dobu dvou let. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že kozy jsou chovány v ustájovacím objektu, který jim z hlediska welfare i teplené pohody poskytuje přijatelné podmínky chovného prostředí.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat