Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí u objektů pro zimní ustájení ovcí

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí u objektů pro zimní ustájení ovcí. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11103.pdf
Abstrakt

V optimálních podmínkách stájového prostředí je možno dosáhnout optimální konverze krmiva, a tím i přírůstku. Cílem dobrého chovatele by mělo být chovat zvířata v termoneutrálním rozsahu teplot prostředí vymezenou horní (UCT) a dolní kritickou (LCT) teplotou, kdy je možno využít maximum energie přijaté v krmivu na produkci. Jedná se o jeden ze strategických parametrů, rozhodujících nejen o zdraví zvířat, které je předpokladem dosažení optimálních produkčních i reprodukčních parametrů, a tím i ekonomické rentability chovu. Práce je zaměřena na analýzu vybraných aspektů vzájemných vztahů organismem chovaných zvířat a bioklimatem – vytvářením optimálních podmínek chovného prostředí v chovech hospodářských zvířat.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat