Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí v objektech pro ustájení koz

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí v objektech pro ustájení koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 37-41. ISSN 978-80-7403-170-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz17254.pdf
Abstrakt

Cílem práce byla analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí v tepelně izolovaném a tepelně neizolovaném objektu a stanovení vhodnosti těchto objektů pro ustájení koz. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly zaznamenávány v životní zóně koz v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima) po dobu dvou let. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že kozy jsou chovány v ustájovacích objektech, které jim z hlediska welfare poskytují přijatelné podmínky chovného prostředí. Tepelně neizolovaný i tepelně izolovaný objekt poskytují kozám v podstatě shodné mikroklima.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat