Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí ve dvou typech VIB pro ustájení telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2018 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí ve dvou typech VIB pro ustájení telat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 37-42. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18183.pdf
Abstrakt

Cílem naší studie bylo posouzení vlivu dvou různých typů venkovních individuálních boxů pro ustájení telat na vybrané ukazatele bioklimatu (teplota a relativní vlhkost vzduchu) v průběhu různých makroklimatických období roku a jejich vliv na užitkovost a welfare telat. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byly zaznamenávány v životní zóně telat ve dvou typech venkovních individuálních boxů (malý a velký) v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima) po dobu jednoho roku. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistica 7 (StatSoft). Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že telata odchovávaná ve velké VIB, mají z hlediska welfare vhodnější podmínky chovného prostředí. Malý i velký VIB poskytuje telatům v podstatě shodné teplotně vlhkostní klima. Statisticky významně vyšší živá hmotnost při odstavu a vyšší průměrný denní přírůstek byl prokázán u telat odchovávaných v malých VIB.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat