Analýza způsobů osvětlení tandemových dojíren

STANĚK, Stanislav a MALÁ, Gabriela., 2010 Analýza způsobů osvětlení tandemových dojíren. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 77-80. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10239.pdf
Abstrakt

Byla analyzovaná úroveň osvětlení tandemových dojíren na 15vybraných farmách v ČR. V experimentální dojírně byly ověřovány 3 typy přídatného osvětlení, které výrazně zlepšily jak pracovní podmínky ošetřovatelů, tak i celkovou péči a úroveň hygieny mléčné žlázy. Požadavkům testování nejlépe vyhovovala bodová přídatná svítidla, instalovaná do okopovém plechu dojicího stání a opatřená čirým krycím sklem a dále přídatná bodová svítidla instalovaná přímo na dojicích stáních.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat