Antibakteriální aktivita obsahových látek z konopí setého (Cannabis sativa L.) a jejich interakce s antibiotiky se zaměřením na kožní patogeny.

MALÁ, Lucie, BITTNEROVÁ, Lucie, MALÍK, Matěj a SKŘIVANOVÁ, Eva. Antibakteriální aktivita obsahových látek z konopí setého (Cannabis sativa L.) a jejich interakce s antibiotiky se zaměřením na kožní patogeny.. Drugs and Forensics Bulletin NPC, 2022, roč. 28(4), s. 4-11. ISSN 1211-8834.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22264.pdf
Abstrakt

Antibiotická rezistence představuje globální hrozbu již přes dvacet let. Kombinovaná terapie antibiotiky s přírodními antibakteriálními látkami je jednou z možností udržitelného přístupu k léčbě infekcí zapříčiněnými bakteriemi schonými vytvořit rezistenci vůči konvenčním antibiotikům, jako je např. meticilinrezistentní patogen Staphyloccocus aureus (MRSA), který bývá častým původcem kožních onemocnění u člověka i hospodářských zvířat. Konopí seté (Cannabis sativa L.) se, s ohledem k obsahovému zastoupení širokého spektra bioaktivních látek, jeví jako perspektivní rostlina s potenciálním využitím v  boji proti multirezistentním bakteriím. Tento přehledový článek diskutuje kožní mikrobiotu a bakteriální záněty kůže spolu s jejich antibiotickou léčbou, jejímž úskalím je bakteriální rezistence k různým antimikrobiálním látkám. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice C. sativa L., zejména pak antibakteriálním účinkům obsahových látek této rostliny a jejich synergickému potenciálu v kombinaci s antibiotiky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce