Antibiotická rezistence v chovech hospodářských zvířat

LALOUČKOVÁ, Klára, SKŘIVANOVÁ, Eva a VLKOVÁ, Eva. Antibiotická rezistence v chovech hospodářských zvířat. Náš chov, 2020, roč. 80(4), s. 61-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20028.pdf
Abstrakt

Antibiotická rezistence nejen v chovech hospodářských zvířat představuje celosvětově závažný problém. Vysokou pozornost je třeba věnovat především mikroorganismům s vícečetnou lékovou rezistencí (tzv. multirezistentní organismy), jejichž výskyt může být pro chovatele velice vyčerpávající nejen z ekonomického hlediska. Uplatňuje se v tomto směru rozmanité množství substancí od organických kyselin až po jílové minerály. V současné době se výzkum v této oblasti věnuje také kombinačnímu efektu látek, který může nalézt uplatnění v chovech hospodářských zvířat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce