Antilopa losí jako naděje pro české travní porosty

KOTRBA, Radim, MOJŽÍŠOVÁ, L., HEJCMAN, M., NEŽERKOVÁ, P. a ANTONÍNOVÁ, M. Antilopa losí jako naděje pro české travní porosty. Náš chov, 2004, roč. 64(12), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4355.pdf
Abstrakt

Článek informuje o pokusech s chovem antilopy losí v České republice. Byla sledována jejich adaptabilita a vliv pastvy na porost.

OdděleníEtologie