Antilopa losí - perspektivní druh na talíř českých strávníků?

BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, BARTOŇ, Luděk a ADAMEC, Tomáš. Antilopa losí - perspektivní druh na talíř českých strávníků?. Maso, 2010, roč. 21(6), s. 42-45. ISSN 1210-4086.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10215.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo hodnocení senzorických vlastností masa antilopy losí ve srovnání s hovězím masem, při různé konečné teplotě při grilování a v závislosti na délce zrání masa. Maso antilopy s kratší dobou zrání (7 dnů) mělo příznivější hodnocení senzorických charakteristik pokud bylo grilování ukončeno při nižší konečné teplotě (70°C), zatímco v případě vyšší délky zrání (21 dnů) bylo příznivěji posuzováno maso grilované do 80°C. V případě hodnocení vlivu konečné teploty při grilování nejvyšší hodnoty pro křehkost a celkovou přijatelnost zaznamenali vzorky grilované do 70°C. Ve srovnání s hovězím masem byly při stejné konečné teplotě při grilování (80°C) zjištěny u vzorků antilopího masa méně příznivé vlastnosti, pokud však byla konečná teplota grilovaných vzorků snížena na 70°C došlo k výraznému zlepšení všech hodnocených charakteristik až nad hodnoty pozorované u masa býků českého strakatého skotu.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu, Etologie