Antimicrobial Activity of Extracts and Isoquinoline Alkaloids of Selected Papaveraceae Plants

OPLETAL, L., LOCÁREK, M., FRAŃKOVÁ, A., CHLEBEK, J., ŠMÍD, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., HULCOVÁ, D., KLOUČEK, P., ROZKOT, M. & CAHLÍKOVÁ, L. Antimicrobial Activity of Extracts and Isoquinoline Alkaloids of Selected Papaveraceae Plants. Natural Product Communications, 2014, 9, 1709-1712. ISSN .
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkazhttp://_data/publikace/14179.pdf