Antimikrobiální aktivita palmových olejů bohatých na mastné kyseliny o střední délce řetězce vůči grampozitivním původcům mastitid dojeného skotu: in vitro studie

SKŘIVANOVÁ, Eva a LALOUČKOVÁ, Klára., 2020 Antimikrobiální aktivita palmových olejů bohatých na mastné kyseliny o střední délce řetězce vůči grampozitivním původcům mastitid dojeného skotu: in vitro studie. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířata bezpečnosti produktů 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 4-11. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20117.pdf
Abstrakt

Původci mastitid skotu jsou zpravidla všudypřítomné grampozitivní bakterie rodů Streptococcus, Staphylococcus, Escherichia, apod. Kromě nezpochybnitelné hrozby, kterou tyto bakterie představují v chovech skotu, je jejich další nebezpečí vázáno na člověka, a to zejména pro jejich velmi vysokou míru rezistence k desinfekčním látkám a antibiotikům. Tato rezistence je dále šířena do prostředí. Snižování rezistence je možné několika způsoby. Nabízí se použití alternativních desinfekčních a antimikrobiálních přípravků. Mezi ně lze řadit i oleje bohaté na mastné kyseliny o střední délce řetězce (medium-chain fatty acids; MCFA), které jsou známé svou antibakteriální aktivitou, a mohou sloužit jako náhrada antiseptik a antibiotik. Kokosový, palmový a tucuma olej jsou běžnou součástí ve výživě lidí i zvířat. Cílem této studie bylo proto vyhodnotit mikrodiluční bujónovou metodou in vitro inhibiční aktivitu palmových olejů bohatých na MCFA po štěpení exogenní lipázou z Mucor javanicus vůči pěti kmenům grampozitivních bakteriálních patogenů, u nichž bylo prokázáno, že způsobují mastitidu u mléčného skotu (Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae). Testované palmové oleje vykazovaly inhibiční účinek proti růstu všech testovaných bakteriálních kmenů v rozmezí 64–8192 μl/ml. Str. agalactiae byl stanoven jako citlivější druh ve srovnání se S. aureus. Výsledky této studie naznačují myšlenku, že palmové oleje bohaté na MCFA mohou sloužit jako alternativní přístup v rámci „predip“ a„postdip“ postupů na farmách, jakožto kontrolní mechanismus prevence mastitidy skotu. K potvrzení zjištění možného praktického využití palmových olejů bohatých na MCFA jsou však zapotřebí další in vivo studie.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce