Aplikace aditiv do krmné dávky prasat

TOUFAR, Oldřich a DOLEJŠ, Jan. Aplikace aditiv do krmné dávky prasat. Krmivářství, 2005, roč. 9(2), s. 36-38. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5040.pdf
Abstrakt

Při denní dávce aditiv 1,50 ml.100 kg-1 ž. h. do krmiva pro prasata na výkrm je snížena roční primární (stájová) produkce amoniaku o 46%. Dávka aditiv 2,25 ml sníží tuto produkci o 56% a dávka 3,00 ml o 64%. Zvýšení nákladů na produkci kg masa je o 0,68,1,02 resp. 1,36% (platí pro přírůstek 0,70 kg.KD-1, realizační cenu 35 Kč.kg-1 a nákupní cenu aditiv 160 Kč.-1).

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat