Aplikace infračervené termografie pro zastavení šíření nákaz brojlerů

HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Aplikace infračervené termografie pro zastavení šíření nákaz brojlerů. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. : , s. 22-24. ISSN 978-80-7403-240-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz20188.pdf
Abstrakt

Likvidace chovu drůbeže v důsledku jeho zasažení nebezpečnou nákazou s sebou přináší značné ekonomické ztráty. Hodnocení zdravotního stavu hejna se zaměřením na změny teploty je u drůbeže komplikované a časově náročné a aplikace neinvazní metody infračervené termografie (IRT) je jednou z možností, jak veterinárním lékařům i chovatelům monitoring zdravotního stavu zjednodušit. Tento experiment byl zaměřen na vymezení problémů spojených se sběrem dat pomocí IRT a k vytvořeni praktické a reprodukovatelné metody, umožňující rychlou diagnostiku nebezpečné nákazy drůbeže, která pomůže zastavit její šíření

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat