Aplikovaný výzkum a výsledky ŽV v Bavorsku

KVAPILÍK, Jindřich. Aplikovaný výzkum a výsledky ŽV v Bavorsku. Náš chov, 2013, roč. 73(12), s. 20-23. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13170.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá srovnáním některých ukazatelů chovu hospodářských zvířat v Bavorsku a v ČR a prezentací některých úkolů a výsledků aplikovaného agrárního výzkumu v Bavorsku. Bavorsko je z hlediska zemědělské výroby nejvýznamnější spolkovou zemí. Na výměře zemědělské půdy 3477 tis. hektarů vykazuje zřetelně vyšší a dlouhodobě stabilnější rostlinnou i živočišnou produkci než ČR. Nižší početní stavy spolu s nižšími farmářskými cenami mléka a jatečného skotu jsou příčinou nižší živočišné (i rostlinné) produkce v ČR. Hlavním odvětvím živočišné výroby je v Bavorsku chov skotu, kde průměrná užitkovost v roce 2012 dosáhla 7349 kg mléka. Druhým hlavním odvětvím je chov prasat, kde se v 6077 podnicích chovalo 3,41 mil. prasat. Aplikovaný zemědělský výzkum, oddělený od výzkumu základního, zajišťuje Bavorský zemský ústav pro zemědělství (LfL). Jeho činnost se odvozuje od pětiletých rámcových plánů, které obsahují základní směry výzkumu a pokrývají celou hlavní problematiku agrárního sektoru.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu