Application of system of health monitoring of dairy cattle in the Czech Republic

BAUER, Jiří, ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2016 Application of system of health monitoring of dairy cattle in the Czech Republic. In Acta fytotechnica et zootechnica , Spec.Issue. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 11-15. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16106.pdf
Abstrakt

The aim of work was to describe situation in health data recording and propose a national health data sharing and evaluation system compatible with international ICAR categorization. For analysis of situation in health data recording, a survey regarding use of commercial programs of herd management was conducted, identifying specific programs and determining parts of programs which are actively used by breeders for practical purposes. Totally 21 programs were identified as used by farmers, however four most frequently utilized programs are providing recording in 67.1 % of all companies. Most frequent types of data recorded in software were: milk production (92 %), fertility and reproduction (91 %), herd management in a narrow sense (77 %), course of milking (73 %), animal health situation (61 %) and veterinary procedures and drugs recording (59 %). A general plan for health data recording connected to other parts of information system of dairy cattle was designed.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat