Association analysis between STAT5A and PROP1 genes and milk production in Czech National dairy goat breed: Preliminary results

RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, SCHMIDOVÁ, Jitka a KYSELOVÁ, Jitka. Association analysis between STAT5A and PROP1 genes and milk production in Czech National dairy goat breed: Preliminary results. Journal of Animal Science, 2016, roč. 94(Supplement 4), s. 94. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16233.pdf
Abstrakt

PROP1 is expressed in the pituitary gland, and plays an important role in the morphogenesis of the pituitary gonadotropes as well as lactotropes, somatotropes and caudomedial thyrotropes. It also controls the expres­sion of growth hormone (GH) prolactin (PRL) and thyroid stimulating hormone (TSH) subunits, through regulatory PIT1 factor. STAT5A was discovered ini­tially as a PRL-induced transcription factor. It is a key intracellular mediator of prolactin signaling and can activate transcription of milk protein genes in response to prolactin.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat