Association between polymorphism of ABCG2 gene and somatic cell count in Czech dairy sheep breeds

HOFMANNOVÁ, Michala, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MILERSKI, Michal, VOSTRÝ, Luboš a SVITÁKOVÁ, Alena. Association between polymorphism of ABCG2 gene and somatic cell count in Czech dairy sheep breeds. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 2018, 74, 489-492. ISSN 0025-8628.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz18246.pdf
Abstrakt

ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2) gene. The ABCG2 gene, a member of the ATP-binding cassette family, transports cytostatic and xenobiotic drugs across the cytoplasmic membrane. The study was based on 1747 records from 387 head of dairy sheep of the Lacaune breed (139) and the East Friesian breed (248). The analysis was performed by means of polymerase chain reactions (PCR). Genomic DNA was extracted from blood. Phenotype data used in the study were provided by the Association of Sheep and Goat Breeders in the Czech Republic (ASGB). We typed all three genotypes: DD, DI and II.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat