Association of Polymorphism at BTN1A1, SCD and LPL Gene on Somatic Cell Count in Czech White Shorthaired Goat Breed

RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a SVITÁKOVÁ, Alena Association of Polymorphism at BTN1A1, SCD and LPL Gene on Somatic Cell Count in Czech White Shorthaired Goat Breed. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017, 21, 64-69. ISSN 1857- 8489.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz17214.pdf
Abstrakt

Somatic cell count is an indicator of mammary gland health state. Mammary gland health is an essential fac­tor of milk quality. Milk quality is affected as environ­mental as genetics factors. This study investigated as­sociations between single nucleotide polymorphisms (SNPs) in BTN1A1, SCD and LPL genes with somatic cell count in White shorthaired goat kept in the Czech Republic.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat