Automatický bezkontaktní měřicí systém tělesné teploty

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Automatický bezkontaktní měřicí systém tělesné teploty. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/04/2022. 2022-03-29.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22061.pdf
Abstrakt

Technologie se týká kontinuálního měřicího systému tělesné teploty. Tento systém je založen na měření maximální teploty oka dojnice, a to pomocí infračervené termografie. Existuje pozitivní korelace mezi teplotou oka a vnitřní (rektální) teplotou. Změna teploty oka v podstatě kopíruje vnitřní tělesnou teplotu a tím lze detekovat stavy vnitřní teploty. Znalost počátečního nárůstu tělesné teploty přináší rozhodující informaci pro rychlé zahájení případné léčby. Včasné rozpoznání nástupu horečnatého onemocnění pomůže významně zvýšit ekonomiku chovu tím, že se především sníží množství potřebných léčiv a zlepší se celkový zdravotní stav a tím i welfare chovaných zvířat.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat