Automatizace krmení dojeného skotu

KOUKOLOVÁ, Marie a ČERMÁKOVÁ, Jana. Automatizace krmení dojeného skotu. Zemědělec, 2017, roč. 25(39), s. 18-19. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17220.pdf
Abstrakt

Při modernizaci stájí skotu se management firem i jednotliví chovatelé musí zamyslet, jakou zvolit technologii a vybavení pro zakládání krmiva a jeho přihrnování. Automatizace těchto činností nabízí zvýšení užitkovosti, zlepšení zdraví skotu i menší náročnost na zdroje pracovní síly. Výsledky výzkumů dokazují, že vyšší frekvence krmení skotu zvyšuje příjem krmiva a následně i produkci. Zároveň se podporuje lepší zdravotní stav a kondice dojnic, zlepší se reprodukce a zvýší dlouhověkost. V praxi je obvykle limitujícím faktorem pro naplnění této teorie pracovní síla. Moderní technologie dokáží sledovat množství krmiva a zajistit jeho doplňování a přihrnování nepřetržitě v průběhu celého dne. Tyto technologie se stále vyvíjejí a zájem o ně neustále vzrůstá také u menších podniků a rodinných farem.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat