Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19069 U1. 2008-11-10.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz8204.pdf
Abstrakt

Řešení se týká autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů ve stájích zvířat, jednak v životní zóně zvířat, jednak ve výdechách z objektu. Měření koncentrace plynů slouží pro výpočet emisí.

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat