Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele lučního

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele lučního. Autoři: KOUKOLOVÁ, Veronika, KOUKOL, Ondřej, HOMOLKA, Petr a JANČÍK, Filip.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-/0-7403-041-3. 2010-11-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz10141.pdf
Abstrakt

Vzorky jetele lučního byly odebrány ze stejného porostu ve třech různých vegetačních fázích v období od 10. května do 17. srpna. Vzorky byly analyzovány na chemické složení, brutto energii (GE), in vivo stravitelnost organické hmoty (OMD) a brutto energie (GED) a in situ bachorovou degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny (NDF). S postupující vegetační fází se hodnoty OMD a GED snižovaly, průměrné hodnoty OMD a GED byly 72,4% a 70,2%, resp. Efektivní bachorová degradovatelnost (ED) NDF se s postupující vegetační fází snižovala (P

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
Ke stažení 10141
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat