Bakteriální kožní infekce a rostlinné alternativy jejich antibiotické léčby

MALÁ, Lucie, LALOUČKOVÁ, Klára a SKŘIVANOVÁ, Eva. Bakteriální kožní infekce a rostlinné alternativy jejich antibiotické léčby. Náš chov, 2021, roč. 81(12), s. 46-48. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21235.pdf
Abstrakt

Jedním z důvodů používání antibiotických látek jsou bakteriální kožní infekce hospodářských zvířat. Jejich aplikace však přispívá k šíření rezistentních kmenů bakterií. Vznik a šíření rezistentních kmenů bakterií se staly celosvětovým problémem. S ohledem na vývoj bakteriální rezistence jsou jednou z možných alternativ k antibiotikům sekundární metabolity rostlin, vyznačující se významnými antibakteriálními účinky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce