Bakteriální rezistence k antibiotikům. Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě

SKŘIVANOVÁ, Eva a LALOUČKOVÁ, Klára. Bakteriální rezistence k antibiotikům. Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2020, s. ISBN 978-80-7403-232-5
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20068.pdf
Abstrakt

Kolistin je polymyxinové antibiotikum poslední volby pro léčbu humánních infekcí klinicky rezistentních gram-negativních bakterií, jako jsou Enterobacteriaceae rezistentní na karbapenemy (Tzouvelekis a kol., 2012). Kolistin se používá k terapeutickým účelům také u zvířat určených k produkci potravin (Pardon a kol., 2012). Až donedávna byla rezistence na kolistin omezena na chromozomální mutace (Landman a kol., 2008). Situace se v roce 2015 změnila objevem plazmidy zprostředkovávaného mechanismu rezistence vůči kolistinu, tzv. mcr-1 genu popsaného u bakterií izolovaných u zvířat, ze syrového masa a hospitalizovaných pacientů v Číně (Liu a kol., 2016). Od té doby je výskyt genu mcr-1 hlášen po celém světě u lidí, zvířat a ze vzorků životního prostředí (Schwarz a Johnson, 2016). Do roku 2019 bylo postupně popsáno dalších 9 mcr genů kódujících kolistinovou rezistenci u enterobakterií jako je Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Acinetobacter baumannii (Carroll a kol., 2019). O prevalenci mcr genů v potravinách dostupných v České republice existuje pouze omezené množství informací. Proto jsme se v této studii zaměřili na hodnocení míry výskytu mcr-1 genů u vzorků kuřecího masa z maloobchodní sítě, které majoritně odpovídají za kolistinovou rezistenci.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce