Behavior of Horses, Zebras, and Asses

KING, Sarah R.B, ASA, CHeryl, PLUHÁČEK, Jan, HOUPT, Katherine a RANSON, Jason I. Behavior of Horses, Zebras, and Asses. In Wild equids: ecology, management and conservation. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 2016, s. 23-40. ISBN 978-1-4214-1909-1.
Kateg. publikaceMonografie, brožury, knihy, kapitoly v knize
Interní odkaz16072.pdf
OdděleníEtologie