Bio-economic models for efficient dairy cattle breeding

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a ZAVADILOVÁ, Ludmila, 2016 Bio-economic models for efficient dairy cattle breeding. In Acta fytotechnica et zootechnica, Spec.Issue. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 6-8. ISSN 1336-9245
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16096.pdf
Abstrakt

The objective of this study was to define the main principles when the economic weights of traits are defined to be applicate in dairy cattle breeding. The competitive farming is a function of additive genetic values of traits weighted with economic values. For the calculation of economic values, the bio-economic models are mostly used. These models should reflect the production circumstances of evaluated production systems and be flexible to fit other production situations. Except of the production traits, the functional traits and traits for feed intake utilization are very important for the sustainable production. The environmental benefits (e. g. reduction of greenhouse gas emissions, welfare) should be mentioned as well. Results based on the bio-economic models provide the first information whether the breeding goal for cattle would be redefined. Moreover, flexibility of the bio-economic models enables to evaluate the breeding goals for different customer groups and for different cattle breeds. They are beneficial tools for comprehensive evaluation of the economic values for the most important traits in cattle and in sheep.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat