Bio-Economical Modelling of Pig Production Systems

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a WOLFOVÁ, Marie., 2017 Bio-Economical Modelling of Pig Production Systems. In XXI. Summer School of Biometrics. Brno: Mendelova univerzita, s. 37-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17101.pdf
Abstrakt

For modern pigs breeding a various production systems specifics for the position of given breed and crossbred composition are applied ([1], [2]). Therefore a general model is needed to consider all links of a crossing system and to take into account bi­ological, managerial, and economical differences among breeds. Main aim of the study was to summarise the bio-economical approach to model pigs‘ production systems in the program EWPIG.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat