Bioekonomické modely a jejich využití v českém šlechtění

KRUPOVÁ, Zuzana., 2022 Bioekonomické modely a jejich využití v českém šlechtění. In Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě . Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 4. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22235.pdf
Abstrakt

Bio-ekonomické modely a genetické hodnocení hospodářských zvířat jsou vyvíjeny v spolupráci s chovatelskými svazy a oborovými organizacemi. Díky uvedené spolupráci jsou dosažené výsledky přímo aplikovány v chovatelské praxi a šlechtění.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat