Biologická bezpečnosť pasienkového chovu

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Biologická bezpečnosť pasienkového chovu. rn Živočišná výroba, 2014, roč. 2014(6.8.), s. 22-23. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14190.pdf
Abstrakt

Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu. Biosecurita v oblasti chovu masného skotu je přímo závislá na systému chovu, kdy v průběhu vegetačního období jsou zvířata na pastvinách a v zimním období ve stáji. Dodržování základních opatření biosecurity v průběhu zimního ustájení masného skotu je poměrně jednoduché a účinné, v průběhu pastvy však není možno dodržovat striktně všechna opatření biologické bezpečnosti a jejich účinnost je všeobecně nízká.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat