Biopaliva - produkce biomasy

PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva a KUTHANOVÁ, Z. Biopaliva - produkce biomasy. Úroda, 2007, roč. 55(3), s. 65-67. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7029.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá významem a dopady pěstování a zpracování kukuřice na biolíh.

OdděleníBiologie reprodukce