Biosecurita v chovu ovcí v praxi

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2014 Biosecurita v chovu ovcí v praxi. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 314-317. ISSN 978-80-8077-411-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14189.pdf
Abstrakt

Cílem naší práce bylo vyhodnocení komplexu preventivních opatření zaměřených na minimalizaci průniku potenciálních patogenních mikroorganismů v 41 chovech ovcí důrazem na možnosti zabezpečení zdraví zvířat a kvality produktů. Byly shromážděny a analyzovány preventivní opatření, směřující k zabránění průniku infekčního agens do chovu prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, přepravních prostředků včetně možnosti sanitace sledovaných chovů. Biosecurita jako nedílná součást managementu zdraví stáda může významně pomoci při snížení negativního účinku faktorů chovného prostředí. Infekční tlak chovného prostředí se zvyšuje s narůstající koncentrací zvířat a současně i s délkou jejich pobytu v objektech ro zimní ustájení ovcí. Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů chovaných ovcí a ekonomické rentability chovatele.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat