Biosecurity telat na vybraných moravských farmách skotu

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a POLCR, Stanislav., 2016 Biosecurity telat na vybraných moravských farmách skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 30-32. ISSN 978-80-7403-155-7