Biosecurity telat na vybraných moravských farmách skotu

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a POLCR, Stanislav., 2016 Biosecurity telat na vybraných moravských farmách skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 30-32. ISSN 978-80-7403-155-7
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16164.pdf
Abstrakt

na farmu a jejich šíření na farmě s důrazem na odchov telat v průběhu období mléčné výživy. Dvacet pět chovů dojeného skotu v oblasti střední Moravy bylo rozděleno podle velikosti základního stáda do 5 skupin (pod 200, 201-300, 301-400, 401-500 a nad 500 krav). Byl stanoven a analyzován komplex preventivních opatření, jejichž cílem je zabránit prítniku infekčních agens na farmu prostřednictvím osob, zvířat, zdraví, dopravních prostředků a transportu, technologickými systémy a asanačními opatřeními. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení biologické bezpečnosti byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Nejvétši podíl farem (60 %) dosahoval střední úroveň biosecurity v odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Vysoká úroveň biosecurity byla zjištěna u 32 % zemědělských podniků a pouze 8 % z analyzovaných farem mělo nízkou úroveň biologické bezpečnosti.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat