Biosecurity - základ prevence šíření afrického moru prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2019 Biosecurity - základ prevence šíření afrického moru prasat. In Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. n. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19220.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na navržení zásad preventivních opatření biosecurity proti zavlečení viru Afrického moru prasat do jednotlivých technologických systémů chovu prasat na základě specifických cest přenosu. Při zpracování práce jsme vycházeli z analýzy našich i zahraničních odborných literárních zdrojů (PubMed). Základem prevence afrického moru prasat je důsledné zamezení kontaktu s infikovanými zvířaty a jejich tělními tekutinami i výkaly, kontaminovaným krmivem, vozidly a jinými kontaminovanými předměty: oděvy, obuví, vybavením, vozidly, respektive osobami.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat