Biosecurity - základ prevence šíření afrického moru prasat

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Biosecurity - základ prevence šíření afrického moru prasat. In Sborník VI. mezinárodní vědecké konference Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 29-32. ISSN 978-80-8077-583-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18123.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu zásad preventivních opatření biologické bezpečnosti jako základu zabránění průniku viru AMP do chovů prasat, zpracovanou na základě našich i zahraničních literárních zdrojů. Základním opatřením zabraňujícím šíření viru AMP je dodržování zásad biosecurity ve všech systémech a fázích chovu prasat. Uskutečnitelnost a účinnost preventivních opatření závisí především na systému chovu prasat a velikosti chovu. V malochovech a ekologických chovech prasat s přístupem prasat do venkovních výběhů nebo na pastvinu jsou pouze omezené možnosti zavedení a především pak dodržování obecných zásad biosecurity. Ve velkochovech je dodržování zásad biologické bezpečnosti nedílnou součástí správné chovatelské praxe.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat