Biosekurita telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a POLCR, Stanislav. Biosekurita telat. Náš chov, 2016, roč. 76(10), s. 64-67. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16128.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zhodnotit komplex preventivních opatření vedoucích k minimalizaci průniku patogenních mikroorganismů na farmu a jejich šíření na farmě s důrazem na odchov telat v průběhu období mléčné výživy. Dvacet pět chovů dojeného skotu v oblasti střední Moravy bylo rozděleno podle velikosti základního stáda do pěti skupin (pod 200, 201-300, 301-400, 401-500 a nad 500 krav). Byl stanoven a analyzován komplex preventivních opatření, jejichž cílem je zabránit průniku infekčních agens na farmu prostřednictvím osob, zvířat, zdraví, dopravních prostředků a transportu, technologickými systémy a asanačními opatřeními. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení biologické bezpečnosti byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Největší podíl farem (60 %) dosahoval střední úroveň biosekurity v odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Vysoká úroveň biosekurity byla zjištěna u 32 % zemědělských podniků a pouze 8 % z analyzovaných farem mělo nízkou úroveň biologické bezpečnosti.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat