Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob

NOVÁK, Pavel., 2023 Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob. In Uspořádání semináře v Jihlavě. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23189.pdf
Abstrakt

Seminář „Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob“ se zabýval významem a zásadami biosekurity jako nedílné součásti prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. V rámci semináře byla přednesena práce zabývající se management biosekurity v průběhu odchovu telat a v chovech prasat. Dále byla přednesena práce zabývající se perspektivami použití antimikrobiálních látek pro racionální léčbu bakteriálních chorob hospodářských zvířat. Na tento příspěvek navazovala jednak problematika prevence onemocnění končetin skotu, a jednak snižování rizik vzniku a šíření antimikrobiální rezistence ve stádech dojnic.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat