Bolusy snižují frekvenci metabolických poruch skotu

LOUČKA, Radko. Bolusy snižují frekvenci metabolických poruch skotu. Náš chov, 2015, roč. 75(5), s. 26-27. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15042.pdf
Abstrakt

Předmětem příspěvku jsou tzv. bolusy, tedy kapsle vhodného tvaru a velikosti, které se s pomocí aplikátoru poměrně lehce dostanou skrz hltan a jícen krávě do bachoru. Tam se rychle, často během několika minut, rozpustí a mohou začít působit. Jiný typ bolusu (Rumenfibe) může po rozpuštění obalu mechanicky dráždit sliznici bachoru a tím podporovat jeho motoriku v případě, že je v krmné dávce nedostatek částic větších než 8 mm, což je považováno za limit strukturálnosti. Posledním typem bolusu je diagnostický přístroj, který měří pH a teplotu v bachoru a prostřednictvím snímání wifi signálu lze údaje načíst do počítače a průběžně vyhodnocovat. Všechny 3 typy bolusů mají podobný tvar (jsou ale z jiného materiálu), lze je u jedné dojnice využít najednou a mohou významně přispět ke zvýšení užitkovosti skotu, ale i k omezení metabolických poruch.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat