Boxové lože - netradiční podlahoviny

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Boxové lože - netradiční podlahoviny. Autoři: DOLEŽAL, Oldřich, ČERNÁ, Daniela a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Metodické listy 01/04. 2004-04-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz4252.pdf
Abstrakt

Kromě běžných podlahovin do boxových loží se začínají uplatňovat nové, které více splňují požadavky na pohodu a komfort skotu. Jsou popsány sendvičové podestýlky a zásady pro užití pevné části separované kejdy. Jsou uvedeny zásady pro vytváření těchto loží. Výhody a nevýhody.

Ke stažení 4252
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat