Brambory - šlechtění - pěstování - užití - ekonomika

VOKÁL, B., HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika a kolektiv. Brambory - šlechtění - pěstování - užití - ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, 160 s. ISBN 978-80-86726-54-0
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran160
Interní odkaz13177.pdf
Abstrakt

V ČR brambory neztrácejí svůj význam jako potravina a surovina, i když zajištění potřebného množství produkce pro vlastní potřebu se již neobejde bez relativně vysokého dovozu brambor ve slupce i výrobcích. To platí i přes skutečnost, že naše výrobní podmínky umožňují minimálně zajistit soběstačnost ve výrobě brambor. Současné ekonomické možnosti našeho zemědělství směřují však k podpoře jiných plodin (řepka, kukuřice, pšenice, ječmen), u kterých jsou zaručeny relativně nízké náklady na produkci, nevyžadují příliš lidské práce a jsou přesto rentabilní. I proto je relativně významná část produkce konzumních brambor v ČR zajištěna u drobných pěstitelů. Tato publikace shrnuje nejnovější poznatky týkající se produkce, užití a ekonomiky výroby brambor. Jednotlivé kapitoly uvádějí pohled do historie a vývoje celosvětového bramborářství, šlechtění, pěstitelské technologie a techniky pro pěstování, sklizně a posklizňového zpracování, skladování a tržní úpravy brambor až k ekonomice odbytu a prodeje brambor.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat