Breeding Objectives of Dam Pig Breeds of the Czech National Breeding Program Based on Reproduction Traits

KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška a PŘIBYL, Josef. Breeding Objectives of Dam Pig Breeds of the Czech National Breeding Program Based on Reproduction Traits. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, 82, 245-248. ISSN 1331-7768.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz17223.pdf
Abstrakt

Reproduction traits as total number of piglets born (TNB), piglets alive born (PBA), piglets weaned (NW) and farrowing interval (FI) play important role in dam pig breeds. Main aim of the study was to calculate economic weights and consequently to estimate the genetic and economic selection response on PBA and FI within the Czech dam population of pigs. PBA and FI were defined in the aggregate genotype and the estimated breeding values (EBV) of four traits (TNB, PBA, NW and FI) were assumed as the candidate traits for construction of the index. Four variants of reproduction selection index A) based on PBA and FI, index B – based on PBA, NW, FI and the indices C) and D) based on four reproduction traits with different proportion of traits were taken into account. Economic weight of traits calculated by the bio-economic model were 23.57 € and -3.52 € for PBA and FI, respectively. The highest genetic (0.180 piglet born alive and 0.00 days of FI per year, respectively) and economic (10.05 € and 0.00 € per year for PBA and FI, respectively) response on selection was calculated in index C. The Spearman’s rank correlation coefficients between indices A to D and for top 1%, 2%, 5% and 10% of animals were close to one (0.978 – 0.994) and significant.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat