Brexit a zemědělství

KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Brexit a zemědělství. Náš chov, 2019, roč. 79(8), s. 24-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19095.pdf
Abstrakt

Velká Británie se na základě referenda rozhodla pro vystoupení z Evropské unie (brexit). Tato událost, která jistě zásadně ovlivní vývoj hospodářství unie a jejich států, byla důvodem shrnout a zanalyzovat vývoj agrárních ukazatelů Velké Británie ve srovnání s ČR a se zemědělsky významnými státy unie. Ve Velké Británii se chová téměř 10 mil. kusů skotu (11 % z EU), 4,8 mil. prasat (3 % z EU) a ze států EU nejvíce ovcí a koz (23 mil. kusů a 23 % z unijních stavů). Významným obchodním partnerem v zahraničním obchodě byly pro Británii státy EU-28, které v roce 2018 tvořily 50 % veškerého britského zahraničního obchodu. Na celkových vývozech a dovozech Velké Británie se potravinářské výrobky podílely 4,3 a 5,9 %.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu