Čekanka v krmné směsi brojlerových králíků

VOLEK, Zdeněk. Čekanka v krmné směsi brojlerových králíků. Farmář, 2012, roč. 8(6), s. 52-53. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12081.pdf
Abstrakt

Přídavek čekanky nesnížil nutriční hodnotu diety, ve srovnání s kontrolní dietou nezhoršil přírůstek živé hmotnosti, nezvýšil spotřebu krmiva a tím zachoval velmi dobrou konverzi krmiva. Sušený kořen čekanky obecné se tak stává perspektivní komponentou pro krmné směsi rostoucích-vykrmovaných králíků.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce