Četnost vyhrnování mrvy a kejdy ze stájí jako faktor eliminace macerace paznehtů

STANĚK, Stanislav. Četnost vyhrnování mrvy a kejdy ze stájí jako faktor eliminace macerace paznehtů. Náš chov, 2016, roč. 76(Příloha), s. 15-17. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16083.pdf
Abstrakt

Kvalita podlah může mít vliv na výskyt onemocnění končetin. Podlahy, ze kterých je v nedostatečných časových intervalech odstraňována mrva či kejda, přispívají k intenzivnější maceraci paznehtu, zvýšenému infekčnímu tlaku (např. dermatitidy) a zhoršené čistotě těla u krav. Hodnocena byla efektivita odklizu kejdy mobilním (robotickým) vyhrnovacím zařízením v širokorozponových stájích s roštovou podlahou. Nejvyšší účinnosti stěru bylo dosaženo u jednorázového stěru a dvou po sobě následujících stěrů při intervalu 4 hodiny od předchozího stěru (73,4 %, resp. 85,6 %). O něco nižší účinnosti stěrů výkalů bylo zaznamenáno u intervalu 3 hodin od předchozího stěru vyhrnovacího zařízení, a to u jednorázového stěru 68,9 % a u dvou po sobě následujících stěrů 76,4 %. Vysoká účinnost stěru byla způsobena lepším pasážováním velkého množství výkalů přes meziroštnicové mezery (působení tlakových sil – „pasírování“).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat