Charakteristika snášky v závislosti na tvaru růstové křivky

HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip. Charakteristika snášky v závislosti na tvaru růstové křivky. Náš chov, 2009, roč. 69(11), s. 60-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9126.pdf
Abstrakt

Počet, kvalita, velikost a složení vajec byly analyzovány v průběhu prvních 6 měsíců snášky (1 měsíc = 4 týdny) u dvou linií japonských křepelek masného typu, linie HG a LG, které byly divergentně selektovány na tvar růstové křivky bez podstatného ovlivnění dospělé hmotnosti.Výsledky prokázaly, že genetický determinovaný tvar růstové křivky je významným faktorem, který ovlivňuje fenotypovou manifestaci reprodukčních schopností. Relativně vysoká rychlost růstu bezprostředně po vylíhnutí (typická pro linii LG ve srovnání s linií HG) byla spojena s nízkou kvalitou vajec, zejména vysokým výskytem dvoužloutkových vajec. Vysoká rychlost růstu v lineární části růstové křivky (typická pro linii HG ve srovnání s linií LG) byla naopak doprovázena nízkým počtem avelikostí vajec.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat