Chemická ochrana horní vrstvy silážované kukuřice před aerobní degradací

LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona. Chemická ochrana horní vrstvy silážované kukuřice před aerobní degradací. Krmivářství, 2015, roč. 19(3), s. 42-44. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15045.pdf
Abstrakt

Stále častěji se při silážování kukuřice aplikují na povrch silážované hmoty chemické konzervační přípravky, které mají snížit riziko aerobní degradace, probíhající v povrchových vrstvách v důsledku větší expozice kyslíku. Cílem bylo zjistit nutriční a fermentační ukazatele kukuřičné siláže ošetřené při zakládání postřikem povrchu silážované řezanky. Jako aditivum byl použit nový přípravek s komerčním názvem Albit (poly-beta-hydroxybutyric acid) a již ověřený silážní přípravek Safesil (dusitan sodný, benzoát sodný a sorbát draselný). Použití obou testovaných chemických přísad na povrchu silážované kukuřice mělo pozitivní účinky (P < 0,05) na snížení ztrát sušiny a zvýšení poměru kyseliny mléčné ke kyselině octové, což je uznávaný ukazatel výsledku kvality fermentačního procesu.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat