Chov dojeného skotu a produkce mléka v období členství České republiky v Evropské unii

SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Chov dojeného skotu a produkce mléka v období členství České republiky v Evropské unii. Náš chov, 2024, roč. 84(7), s. 50-53. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24058.pdf
Abstrakt

Chov dojeného skotu byl významnou oblastí zemědělského sektoru i před vstupem ČR do EU. V roce 1989 bylo na území ČR chováno celkem 3,5 mil. ks skotu, z čehož bylo 1,2 mil. krav a produkce mléka činila téměř 5 mld. litrů. Do roku 2004 se stavy dojených krav výrazně snížily (-65 %) a v důsledku toho klesla i celková tuzemská výroba mléka (-47 %). Pozitivně lze hodnotit zvýšení průměrné dojivosti. Vstup ČR do EU se do českého zemědělství promítl v celé řadě změn. Sektor chovu dojeného skotu a výroby mléka lze v době našeho členství charakterizovat poklesem stavů dojených krav, který však byl kompenzován výrazným nárůstem mléčné užitkovosti. V důsledku toho se zvýšila i celková tuzemská výroba mléka a současně s ní i míra soběstačnosti, což znamená příležitost pro ekonomicky výhodný export. Vzhledem k nestabilnímu vývoji na trhu s mlékem, kolísání výkupních cen a významném růstu vstupních nákladů byly dotace ve většině let nutné pro zajištění přiměřené ziskovosti chovatelů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Výživa a krmení hospodářských zvířat